DOKTOR

 ORDINACE

 FINANCE

 ODPOVĚDI
   MUDr. Hana Sochorová, Smetanovo náměstí 1358, 274 01 Slaný, +420 739 304 203
 

DOKTOR   


CO VÁM NABÍZÍM
O CO SE SNAŽÍM
KDO JSEM
.
.
KDO JSEM

...moje kvalifikace a něco navíc...

Jsem absolventkou fakulty všeobecného lékařství University Karlovy v Praze, obor stomatologie. Po skončení studia jsem začala v roce 1984 svou praxi ve Slaném. Od roku 1993 pracuji jako soukromý stomatolog.

Jsem členkou České stomatologické komory, která je stavovským a odborným sdružením všech stomatologů v České republice. Jsem rovněž členkou České lékařské komory, sdružující všechny lékaře v České republice.

V roce 1987 jsem získala atestaci prvního stupně. Česká stomatologická komora mi v roce 2002 udělila osvědčení Praktický zubní lékař s Osvědčením odbornosti.

Každý rok se účastním řady odborných kursů a seminářů. Především těch, kde získám nejlepší současné poznatky a mohu si zdokonalit své praktické dovednosti s nejlepšími současnými materiály a technologiemi. Mohu si při nich rovněž vyměnit zkušenosti se svými kolegy ze zahraničí i z celé naší republiky. To mi pomáhá neustále zlepšovat své služby a poskytovat co nejkvalitnější lékařskou péči svým klientům.

Žiji od dětství v Praze, mám dvě děti školního věku a můj manžel v Praze pracuje.

Praxi mám registrovánu pod IČ 48702790 (viz například evidence Ministerstva financí ČR - ARES).

 
      zavolejte  
 

***